Gabioni

Gabioni

Gabioni | Gabionske korpe

OPIS | DIMENZIJE | SLIKE

Gabioni Vam pružaju priroan izgled i najbolju zaštitu. Gabionska ograda je dobra kombinacija prirodnog kamena i u kombinaciju sa panelnim ogradama predstavlja pravu harmoniju! Sa razlogom svi hvale gabionsku ogradu jer pružaju veliku prednost u odnosu na zidane kamene ograde zbog uštede materijala i rada. Pored svega toga, služe za zaštitu od pogleda i vetra i daju prirodan pogled na okolinu.

Gabionske korpe, ili žičane korpe, su sa svih strana zatvoreni kavezi, proizvedeni su od cinkovanih čeličnih šipki ispunjenih kamenom. Za punjenje koševa najpogodniji je onaj materijal koji omogućava maksimalno ispunjavanje idealne zapremine koša. Normalno se upotrebljava kamen čiji su komadi veći od otvora na armaturi koša.
Gabioni se koriste za zaštitu erozivnih područja i regulaciju rečnih tokova, za zaštitu obala, puteva, željezničkih pruga, šumskih i poljoprivrednih gazdinstava.

Kontakirajte nas i ogradite Vaš dom sa gabionskom ogradom danas!

Gabioni

Gabionske korpe

Postoji izbor gabiona sa i bez stubova

Proizvedeni su od čeličnih rešetki sa zavarenim i toplo cinkovanim horizontalnim i vertikalnim žicama prečnika Ø4,5 mm

Dimenzije:

Dimenzije:

  • Visina: od 630 mm - 2030 mm
  • Okce: 50 mm x 100 mm | 100 x 100 mm
Gabionske ograde
gabionska korpa primer
Call Now ButtonPozovite nas!
Share This