Gabioni

Gabioni

U par reči...

Gabioni Vam pružaju priroan izgled i najbolju zaštitu. Gabionska ograda je dobra kombinacija prirodnog kamena i u kombinaciju sa panelnim ogradama predstavlja pravu harmoniju! Sa razlogom svi hvale gabionsku ogradu jer pružaju veliku prednost u odnosu na zidane kamene ograde zbog uštede materijala i rada. Pored svega toga, služe za zaštitu od pogleda i vetra i daju prirodan pogled na okolinu.

Gabionske korpe, ili žičane korpe, su sa svih strana zatvoreni kavezi, proizvedeni su od cinkovanih čeličnih šipki ispunjenih kamenom. Za punjenje koševa najpogodniji je onaj materijal koji omogućava maksimalno ispunjavanje idealne zapremine koša. Normalno se upotrebljava kamen čiji su komadi veći od otvora na armaturi koša.
Gabioni se koriste za zaštitu erozivnih područja i regulaciju rečnih tokova, za zaštitu obala, puteva, željezničkih pruga, šumskih i poljoprivrednih gazdinstava.

Prednosti gabiona:

 • Izdržljivo
 • Kvalitetno
 • Pocinkovano
 • Brza montaža
 • Estetski lepo

0652255516  | 021823808

Gabioni

gabion izgled

Proizvedeni su od čeličnih rešetki sa zavarenim i toplo cinkovanim.

Postoji izbor gabiona sa i bez stubova

 • Debljina žice: 5mm
 • Visina: 630mm - 2030mm
 • Izrada: pocinkovano
 • Okce: 200x50mm

Gabionske korpe

gabionska korpa primer

Proizvedeni su od čeličnih rešetki sa zavarenim i toplo cinkovanim.

 • Debljina žice: 5mm
 • Visina: 830mm - 2030mm
 • Izrada: pocinkovano
 • Okce: 100x50mm | 100x100mm
Call Now ButtonPozovite nas!
Share This